Hỏng bóng đèn

Hỏng bóng đèn

  • Nguyên nhân: Khi hỏng bóng đèn, bật công tác đèn sẽ không sáng, dẫn đến việc không phát ra nhiệt và không ấm.
  • Cách giải quyết: Phải thay bóng đèn mới (loại bóng phù hợp với loại đèn đang dùng, chứ không phải loại nào cũng vừa và dùng được)